Vill du ha hjälp med att digitalisera din verksamhet?

Kontorsbyggnad

Affärsutvecklingscheckar för Stockholms län 2023

Om du vill utveckla ditt företag inom internationalisering, digitalisera din verksamhet eller utföra en grön omställning kan du ansöka om affärsutvecklingscheckar.

Stockholms län erbjuder affärsutvecklingscheckar för små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet inom områdena internationalisering, digitalisering och/eller grön omställning. Företag som uppfyller grundkraven kan ansöka om stöd.

Ansökningsperioden är öppen mellan den 27 februari och 12 mars 2023. Affärsutvecklingscheckarna kan ge stöd på 50 000 – 250 000 kronor för köp av tjänster/konsulter och projektanställningar. För internationaliseringschecken kan stöd även ges för resekostnader på max 20 procent av totala kostnaden.

Företagen måste också kunna bidra med egen finansiering eftersom affärsutvecklingscheckarna endast täcker 50 procent av projektets kostnader. Det är viktigt att notera att stödet betalas ut i efterhand och företaget måste därför ha tillräckliga resurser för att finansiera hela projektet själva och sedan ansöka om utbetalning efter att kostnaderna har uppstått.

Företagen måste konkretisera och förtydliga sina projekt i ansökan Detta genom att beskriva vad som ska bli implementerat och vilken effekt det kommer att ha på företaget. Projektet måste ligga utanför företagets normala verksamhet och bidra med ny kompetens samt kunskap till företaget.

Grundkrav

För att bli beviljade stöd behöver företaget uppfylla samtliga grundkrav såsom:

 • Ha 1 – 49 anställda
 • Ha en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner
 • Ha en god ekonomi
 • Fått mindre än 2 miljoner i statligt stöd de senaste 3 åren

Medfinansiering

Affärsutvecklingscheckarna står för max 50 procent av kostnaderna i projektet vilket innebär att resterande 50 procent kräver egen medfinansiering.

Stöd

Bolaget kan söka stöd, 50 000 – 250 000 kronor, för köp av tjänst/konsult och projektanställning. För internationaliseringschecken även för resekostnader på max 20 procent av total kostnad.

Tänk på

Projektet måste ha en positiv inverkan på företagets utveckling. Det innebär att projektets innehåll bör falla utanför företagets vanliga verksamhetsområde och bidra med ny kompetens samt kunskap till företaget. I intresseanmälan måste du lämna in en detaljerad beskrivning av projektet. Här är några saker att tänka på:

 • Konkretisera och förtydliga projektet i ansökan.
 • Vad blir implementerat – vad handlar projektet om som du vill genomföra?
 • Vad blir effekten för företaget?
 • På vilket sätt är detta ny kompetens/kunskap?

Tänk på att stödet blir betalat i efterhand. Du måste därför finansiera den totala kostnaden för projektet med egen kassa. Om du blir beviljad stöd ansöker du om utbetalning efter det att kostnaden för projektet uppstått.

Sammanfattning

Små och medelstora företag i Sthlm kan mellan den 27 februari och 12 mars 2023 ansöka om stöd för 50% av kostnaden för att anlita oss för antingen en:

Digitaliseringscheck

 • Ta fram en digitaliseringsstrategi
 • Identifiera nya affärsmodeller
 • Digitalisera företagets verksamhet och processer
 • Ta fram en plan för fortsatt digitalisering
 • Genomföra en digital transformation

eller

Internationaliseringscheck

 • Ta fram en internationaliseringsstrategi
 • Göra marknadsundersökningar
 • Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet

Kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp med att ansöka om affärsutvecklingscheckar .

Läs mer på Almis hemsidaPublicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar